Dokumenty do pobrania:

 

kwestionariusz zgłoszeniowy 

 

HARMONOGRAMY SPOTKAN REKRUTACYJNYCH Z DORADCĄ ZAWODOWYM

harmonogram rekrutacja gr. I

harmonogram rekrutacja gr. II

harmonogram rekrutacja gr. III

harmonogram rekrutacja gr. IV

 

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INBIT

1. OPRACOWANIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI Z DORADCĄ ZAWODOWYM

harmonogram sciezka reintegracji gr. I

harmonogram sciezka reintegracji gr. II

harmonogram ścieżka reintegracji gr. III

harmonogram ścieżka reintegracji gr. IV

 

2. TRENINGI ROZWOJU INTERPERSONALNEGO

harmonogram treningu rozwoju interpersonalnego gr. I

harmonogram treningu rozwoju interpersonalnego gr. II, III, IV

 

3. PORADY PRAWNE

harmonogram porad prawnych gr. I (luty, marzec))

porady prane_kwiecień_gr.I

harmonogram porad prawnych gr. II

zestawienie porad prawnych gr.I,II,III,IV

 

4. WYJŚCIA INTEGRACYJNE

harmonogram wyjsc integracyjnych gr. I

wyjście integracyjne gr I,II,III,IV 

Wyjście integracyjne METRO gr.I,II,III,IV

Wyjście integracyjne do kina gr.I,II,III,IV

Wyjście integracyjne do kina gr.II,III

Wyjście integracyjne do TEATRU gr. II,III,IV

 

5. WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

harmonogram warsztatów aktywizacji zawodowej gr. I

harmonogram warsztatów aktywizacji zawodowej gr. II

harmonogram warsztatów aktywizacji zawodowej gr. III

harmonogram warsztatów aktywizacji zawodowej gr. IV

 

6. Pośrednictwo Pracy

 

pośrednictwo pracy gr. I_04

pośrednictwo pracy gr. I_05

pośrednictwo pracy gr. II_04

pośrednictwo pracy gr. III_05

pośrednictwo pracy gr. III_06

pośrednictwo pracy gr. IV_05

pośrednictwo pracy gr. III_07

pośrednictwo pracy gr. I-IV_08

pośrednictwo pracy _09

 

7. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE I RODZINNE odbywa się każdego dnia przez zatrudnioną na umowę o pracę panią psycholog. Uczestnicy wraz z rodzinami umawiają się indywidualnie. Miejsce spotkań - siedziba INBIT, ul. Mickiewicza 47, pok 107B. Najczęstsze godziny pracy 10.00-18.00. Zmiana godzin pracy wynika jedynie z indywidualnych potrzeb UP i jest zależna od ich dyspozycji. Pani psycholog wykazuje się dużą dyspozycyjnością w stosunku do UP. Zdarza się, że uczestnicy projektu przesyłają sms późnym wieczorem z prośba o spotkanie na następny dzień.