Kontakt

Masz pytania?

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Tchnik Informacyjnych
InBIT Sp. z o.o.

 BIURO PROJEKTU:

ul. Mickiewicza 47
 pok. 111,
70-385 Szczecin,
tel. 508 566 410
www.kaisz.inbit.pl